"Profesinis vizitas į Čekijos Respubliką"

   Vykdant projektą „Agrarinių ir miškų mokslų institutų asociacijos veiklos stiprinimas“ kodas VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-024, pagal poveiklę 1.1.2.1. „Augalininkystės naujovės ir technologijų plėtra“, š. m. kovo 5-9 dienomis buvome išvykę profesinio vizito į Čekijos Respubliką.

   Komandiruotės metu Dr. Audrius Sasnauskas, Dr. Marius Aleinikovas ir Dr. Virginijus Feiza aplankė Sodininkystės mokslinio tyrimo ir selekcijos institutą Holovousy (Research and Breeding Institute of Pomology Holovousy Ltd.). Institutas įkurtas 1951m., o nuo 1990 m. įgavo privataus instituto statusą. Institute dirba 20 mokslo darbuotojų. Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys: sėklavaisių ir kaulavaisių selekcija, laboratorinės paslaugos nustatant grybines ligas, bakterijas, virusus ir jų sukėlėjus, biotechnologiniai tyrimai. Dalykinio susitikimo metu mokslininkai buvo supažindinti su atliekamais moksliniais obelų, slyvų bei trešnių veislių tyrimais, aplankėme sveikos sodinamosios medžiagos ir selekcinius daigynus šiltnamiuose bei selekcinius sodus. Dr. Audrius Sasnauskas, Dr. Marius Aleinikovas ir Dr. Virginijus Feiza dalyvavo obelų veislių vaisių degustacijoje. Gavome naujausią literatūrą apie naujai registruotas sodo augalų veisles Čekijos Respublikoje ir literatūros apie institute atliekamus mokslo darbus.

   Taip pat komandiruotės metu aplankytas Masaryk Universiteto Mokslo fakulteto Mokslinių tyrimų Centro Aplinkosaugos Chemijos bei ekotoksikologijos Institutas (Research Centre for Environmental Chemistry and Ecotoxicology). Mus priėmė doc. Jabub Hofman bei dr. Jana Klanova. Mokslinių tyrimų centrą sudaro 4 skyriai: Aplinkos chemijos, Ekotoksikologijos, Rizikų vertinimo bei Aplinkos informatikos ir modeliavimo. Mokslininkai aplankė 2 iš jų – Aplinkos chemijos ir Ekotoksikologijos skyrius. Buvo supažindinti su atliekamais aplinkosaugos stebėjimais bei moksliniais tyrimais dirvožemio ekotoksikologijos srityje. Aplankėme laboratorijas, kuriose įsigyta įranga leidžia atlikti modernius tyrimus. Centras šiuo metu ruošiasi atlikti visų laboratorijų akreditaciją, tad be mokslinių tyrimų planuojama teikti ir mokamas paslaugas už atliekamas analizes. Dr. A. Sasnauskas skaitė žodinį pranešimą “The Research Features in The Institutes of The Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry” Masaryk Universiteto Mokslo fakulteto tarptautiniame seminare.

   Kadangi Centras atlieka miškų bei dirbamų žemių monitoringą, sodo augalų selekciją ir biotechnologinius tyrimus, galimos bendradarbiavimo sritys tarp LAMMC ir Masaryk Universiteto bei Sodininkystės mokslinio tyrimo ir selekcijos instituto Holovousy.