KTU maisto instituto tyrimų naujienos

   Žemes ūkio ministro 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3D-527 (Valstybės žinios, 2005, Nr. 135-4868) dėl žemes ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo III skyriuje „Pieno kokybės vertinimas“ nurodyta, kad inhibitorinės medžiagos tiriamos sparčiaisiais metodais pagal „Mikrobiologinės kontrolės instrukciją pieno perdirbimo įmonėms“, patvirtintą Kauno technologijos universiteto Maisto instituto direktoriaus 2004 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V1-28 ir suderintą su Žemės ūkio ministerija bei Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba.

   Pateikiame šios instrukcijos dalį (4.18 skyrių), susijusią su minėtu įsakymu:

  1. Išvados ir rekomendacijos dėl ES paramos schemų taikymo nugriebto pieno (nugriebto pieno miltelių) panaudojimo pašarų gamyboje. 2005 m.
  2. Funkcinio maisto produktų reglamentavimo taisyklės
  3. Rekomendacijos pieno perdirbimo įmonėms dėl konservantų, slopinančių mielių ir mikroskopinių grybų augimą pieno produktuose laikymo metu.
  4. Rekomendacijos pieno perdirbimo įmonėms dėl mielių ir mikroskopinių grybų prevencijos, naudojant plovimo ir dezinfekavimo priemones pieno produktų gamyboje.
  5. Rekomendacijos duonos pramonės įmonėms dėl B grupės vitaminų ir angliavandenių priedų optimalių kiekybinių derinių taikymo ruginės ir ruginės-kvietinės duonos plikinių mezofilinio pienarūgščio rūgimo pagerinimui.
  6. Rekomendacijos duonos pramonės įmonėms dėl B grupės vitaminų ir angliavandenių priedų optimalių kiekybinių derinių taikymo ruginės ir ruginės-kvietinės duonos plikinių termofilinio pienarūgščio rūgimo pagerinimui.
  7. Išvados-rekomendacijos ekologiškai pieno ir mėsos žaliavai ir produktų gamybai ūkio ar kooperatyvo lygmenyje.
  8. Rekomendacijos rauginto pieno produktų (kefyro, grietinės) ir saldinto sutirštinto pieno tekstūrai pagerinti. 2006 m.
  9. Pomidorų padažų techninio reglamento projektas 2009 m. ir raštas atsiliepimams