LAMMC tyrimų naujienos

Žemdirbystės institutas

   Ilgalaikės tyrimų programos:

 • Antropogeninio poveikio dirvodaros raidai monitoringas, optimalaus gamtinių resursų naudojimo prognozavimas ir dirvožemio apsaugos priemonių tyrimas.
 • Maisto medžiagų poreikio programuotam derliui išauginti nustatymo ir operatyvinės augalų mitybos diagnostikos metodų kūrimas.
 • Agrocheminių dirvožemių savybių kitimo, veikiant natūraliems ir antropogeniniams veiksniams, dėsningumų tyrimai.
 • Javų ir daugiamečių žolių genetiniai, biotechnologiniai ir fiziologiniai tyrimai. Žemės ūkio augalų selekcija.
 • Agrofitocenozių struktūros ir žemdirbystės sistemų tobulinimas.
 • Optimalių dirvožemio fizikinių savybių parametrų ir jų kitimo dėsningumų, taikant skirtingo žemės dirbimo būdus bei minimalaus žemės dirbimo sistemas, nustatymas.
 • Lauko augalų ligų ir kenkėjų plitimo dėsningumų, žalingumo tyrimai ir aktyvių augalų apsaugos priemonių asortimento tobulinimas.
 • Žemės ūkio augalų apsaugos nuo piktžolių sistemos rengimas ir herbicidų egzistavimo trukmės aplinkoje tyrimai.
 • Pievų ir lauko žolynų bioįvairovės formavimosi ir kitimo dėsningumų agrobiologiniai tyrimai įvairios genezės ir tvarumo agrolandšaftuose.
 • Ekologinis ūkininkavimas: moksliniai tyrimai ir plėtra.
 • Bičių Apis mellifera genofondo išsaugojimo, bitininkavimo technologijų bei bičių produktų kokybės tyrimai.
 • Energinės paskirties augalų biomasės formavimosi agrobiologiniai tyrimai

Moksliniai tiriamieji darbai:

 • LŽI mokslo darbuotojai dalyvauja Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamų prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių programų projektuose „Kenksmingos medžiagos žemės ūkio produkcijoje: rizikos veiksniai ir prevencija (KENKSMEDA)“, „Tarpmikrosatelitinių (ISSR) žymenų taikymas daugiamečių pašarinių žolių požymiams ženklinti“, „Kviečiai specialios paskirties biopolimerams“ (KVIETPOLIMER), „Augalinės biomasės energinės vertės didinimas biotechnologiniais metodais“ (BIOMASĖ BIODUJOMS), „Aliejinių augalų produktyvumo ir atsparumo patogenams valdymas“ (BIOKURAS), „Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos regione (GENŪKIS) ir kt.
 • Vienas pagrindinių Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos remiamų darbų yra Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo įgyvendinimo priemonių programa – „Augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai“.
 • Kasmet LŽI atliekama daugiau kaip 20 mokslinių taikomųjų tyrimų, subsidijuojamų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos. Tai tyrimai žemės ūkio augalų auginimo technologijoms tobulinti, augalininkystės produkcijos kokybei gerinti.
 • Kasmet apie 50–60 mokslinių tiriamųjų darbų remia Lietuvos ir užsienio ūkio subjektai.

Mokslinių tyrimų apimtys

  2005 2006 2007 2008
Biudžetiniai moksliniai tyrimai:        
programos 14 14 12 13
darbai 135 101 89 87
Valstybės mokslo programa „Augalų genetinių išteklių moksliniai tyrimai 2004–2008 m.“ 1 1 1 1
LVMS fondo remiami darbai 22 19 22 25
ŽŪM remiami darbai 27 19 15 23
Lietuvos ūkio subjektų remiami darbai 34 35 24 19
Užsienio ūkio subjektų remiami darbai 14 28 21 35
Tarptautinės sutartys ir projektai 17 17 17 15

Miškininkystės institutas

Lietuvos miškų instituto 2008 metų veiklos apžvalga

Sodininkystės ir žemdirbystės institutas

MOKSLINĖS ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS MEDŽIAGA